Google-Translate-English Google-Translate-German
DSC07675.jpg

Honitby

Spolupráce při tvorbě honiteb: mapové podklady, vyřízení úředních formalit, identifikace pozemků, konzultace k ustanovení hranic,dohody s majiteli pozemků v rámci honitby (přičlenění pozemků), styk se státní správou myslivosti.
Spolupráce při vzniku a správě honebních společenstev.
Spolupráce při vzniku honiteb vlastních.
Spolupráce při tvorbě nájemních smluv honiteb.
Spolupráce při uzavírání smluv o poplatkovém odstřelu atd.
Zprostředkování právních konzultací a služeb v souvislosti s výkonem práva myslivosti.

Stanovení optimálního managementu chovaných druhů zvěře.
Optimalizace přikrmování zvěře (krmné automaty, lizy, slaniska apod.).
Konzultace postupu při provádění opatření vedoucích ke zkvalitnění populací zvěře.
Stanovení a vyznačení lečí v honitbách.
Vyznačení loveckých stanovišť i postupu psovodů a honců při společných lovech na spárkatou zvěř.
Konzultace a stanovení škod zvěří a na zvěři.