Google-Translate-English Google-Translate-German

Doby lovu zvěře


Zvěř srstnatá

01.08. - 15.01.

jelen a laň jelena evropského

01.08. - 31.03.

kolouch jelena evropského

16.08. - 31.12.

jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského

01.08. - 15.01.

jelen a laň jelena siky japonského*

01.08. - 31.03.

kolouch jelena siky japonského*

16.08. - 31.12.

daněk skvrnitý, daněla

16.08. - 31.03.

daňče

01.09. - 31.12.

jelen, laň a kolouch jelence běloocasého

16.05. - 30.09.

srnec obecný

01.09. - 31.12.

srna, srnče

01.08. - 31.12.

muflon, muflonka

01.08. - 31.03.

muflonče

01.01. - 31.12.

prase divoké

01.09. - 31.12.

kozel, koza a kůzle kozy bezoárové

01.10. - 30.11.

kamzík horský, kamzice, kamzíče

01.11. - 31.12.

zajíc polní *

01.01. - 31.01.

zajíc polní (jen odchytem)

01.09. - 31.12.

zajíc polní (jen loveckými dravci)

01.11. - 31.12.

králík divoký *

01.09. - 30.11.

jezevec lesní *

01.01. - 31.12.

liška obecná

01.11. - 28.02.

kuna lesní a skalní *

01.11. - 29.02.

ondatra pižmováZvěř pernatá

16.10. - 31.12.

bažant obecný - kohout

16.10. - 31.01.

bažant obecný - kohout i slepice (jen v bažantnicích)

01.01. - 31.03.

bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem)

01.02. - 31.03.

bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích)

01.09. - 31.12.

bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci)

01.09. - 31.01.

bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci v bažantnicích)

16.10. - 15.03.

bažant královský - kohout

16.10. - 31.12.

bažant královský - slepice (jen v bažantnicích)

15.03. - 15.04.

krocan divoký - kohout

01.10. - 31.12.

krocan divoký a krůta

16.08. - 15.01.

husa polní, velká, běločelá *

01.09. - 30.11.

kachna divoká, polák velký, polák chocholačka *

01.09. - 30.11.

lyska černá *

16.10. - 31.12.

perlička obecná

01.08. - 31.10.

holub hřivnáč

16.10. - 15.02.

hrdlička zahradní

01.07. - 28.02.

straka obecná

01.07. - 28.02.

vrána obecnáZvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.